رفع تنشهای عصبی,درد و خستگی مزمن با خود هیپنوتیزمی

دوشنبه 14 آوریل 2014
نوشته شده توسط
سایت هیپنوتیسم

رفع تنشهای عصبی,درد و خستگی مزمن با خود هیپنوتیزمی

همه چیز را درباره تنش بیاموزید

به یاد داشته باشید  که تنش باعث عدم در کسانی است که زندگی را با گامهایی سریع  می پیمایند . آنها فاقد هوش و عقلی سالم هستند . 

بیاموزید تنش چیست ، از کجا می آید و شما چگونه می توانید احساسات مهیج را برطرف کنید . آگاهی درباره هر چیزی ، قدرت بیشتری برای مبارزه با آن به شما می دهد .

دکتر جورج استیونسن مشاوره ملی و بین المللی انجمن ملی تندرستی روان ، و هری ملیت مدیر انجمن روابط عمومی ، در کتاب خود به نام  بر تنشهای خود تسلط یابید و,سایت هیپنوتیسم دات آی آر, دوباره از زندگی  لذت ببرید هشت مورد موفق تنش زدایی زیر را پیشنهاد می کنند :

تنش زدای شماره ۱ : درباره آن صحبت کنید .

تنش زدای شماره ۲ : برای مدتی از آن دوری کنید .

تنش زدای شماره ۳ : در یک زمان ، یک کار انجام دهید .

تنش زدای شماره ۴ : از خشم بپرهیزید . 

تنش زدای شماره ۵ : اصرار نداشته باشید انسانی فوق العاده باشید .

تنش زدای شماره ۶ : گامی مثبت به جلو بردارید .

تنش زدای شماره ۷ : کاری برای شخص دیگری انجام دهید .

تنش زدای شماره ۸ : حصارها را از میان بردارید .

ادامه دارد. . .

بخش ماهیت هیپنوتیزم

 

.

نکات اصلی برای به خاطر سپردن

شنبه 12 آوریل 2014
نوشته شده توسط
سایت هیپنوتیسم

نکات  اصلی  برای به خاطر سپردن

 

1 . بیخوابی نشانه  یک مشکل است .

۲ . از خود تحلیلی برای کشف  دلیل بیخوابی تان استفاده کنید .

۳ . بیاموزید در هنگام روز آرام باشید ، در نتیجه شب آرام خواهید بود .

۴ . نگرانی هایتان را با خود به تختخواب نبرید .

۵ . خود هیپنوتیزمی به شما کمک خواهد کرد بدون استفاده از داروهای خواب آور ، راحت بخوابید .

۶ . هر شب خود آرامی را انجام دهید .

۷ . این تلقین پس هیپنوتیزمی را به خود بدهید که راحت خواهید خوابید و صبح با احساس شادی و نیروی تازه ای بیدار خواهید شد .

این روش توسط دورا آلبرت نویسنده کتاب ,سایت هیپنوتیسم دات آی آر,از احساس خستگی جلوگیری کنید و شروع کنید به زندگی کردن ، توصیه شده است .

او به خوانندگان خود پیشنهاد می کند :

قبل از خوابیدن ، این تلقینهای مثبت ذهنی را به خود بدهید :

صبح  با احساس  آرامش ، ملایمت و خشنودی بیدار خواهم شد . در مدت روز اجازه نخواهم داد چیزی مزاحم من شود  .

بخش تلقین پذیری. . .

 

.

چگونه خواب آرام را القا کنید

یکشنبه 30 مارس 2014
نوشته شده توسط
سایت هیپنوتیسم

چگونه خواب آرام را القا کنید

۱ . عادت کنید هر شب تقریباً در ساعتی معین به تختخواب بروید .

۲ . مطمئن شوید که شرایط برای خوب خوابیدن مساعد هستند .

۳ . هر شب به مدت ۱۵ دقیقه فن خود آرامی را تمرین کنید .

۴ . به خود یادآوری کنید که تنش باعث بیخوابی می شود و حال که آموخته اید تمام بدن و فکرتان را آرام کنید ، در حالی که به فن آرامش تسلط یافته اید ، تنش بسرعت ناپدید خواهد شد .

۵ . این تصویر را که نمی توانید به خواب بروید ، از فکرتان خارج کنید .سایت هیپنوتیسم دات آی آر, عکس آن را به خود بگویید : که می توانید بخوابید ، بزودی به خواب خواهید رفت و خواب آلودتر و خواب آلودتر می شوید .

۶ . ساکت در رختخواب  دراز بکشید و از هر گونه غلتیدن و عوض کردن سمت بی دلیل تا آنجا که ممکن است خودداری کنید .

۷ . چراغها را روشن نکنید و از تختخواب بیرون نیایید . چشمهایتان را باز نکنید و برای خودتان تکرار کنید که دارید  بیشتر و بیشتر  آرام می شوید و بزودی به خواب خواهید رفت .

۸ . در انتظار رفتن به تختخواب  باشید و نگران به خواب نرفتن نباشید . 

۹ . اگر فکر می کنید موسیقی ملایم ملایم به آرام کردن شما کمک می کند از آن استفاده کنید .

۱۰ . به اندیشه های خوشایند فکر کنید ، اندیشه هایی که به خوابیدن خوب  منجر می شوند . تجارتی را که از آن لذت برده اید ، در خواب دوباره زنده کنید . اگر دانسته اندیشه های مزاحم را در فکر خود داشته باشید ، نمی توانید انتظار داشته باشید راحت بخوابید .

ادامه دارد. . .

بخش خواب طبیعی

.

یادگیری خودهیپنوتیزم شما را از بیخوابی نجات میدهد

یکشنبه 16 مارس 2014
نوشته شده توسط
سایت هیپنوتیسم

وقتی شارلوت فنون خود هیپنوتیزمی را آموخت ، دیگر به قرصهای خواب

آور احتیاجی نداشت . 

این مطلب را از کتاب دکتر فرنک کپریو و جوزف برگر در کتاب (خودهیپنوتیزمی راهی برای موفق زیستن) را قرار میدهم.

بیخوابی شارلوت درست بعد از مرگ مادر بیوه اش شروع شد . مادر او در سن ۵۷ سالگی به علت سرطان فوت کرده  بود . شارلوت هر شب به مادرش فکر می کرد . اغلب هرگز در خواب گریه می کرد ، افسرده شده بود ، وزنش کم شده و ذهنش  از ترس اینکه هرگز  قادر نباشد با غمهایش کنار بیاید ، مشغول شده بود . او سر کار عصبی و ناراحت بود و نمی توانست خود را به کارهای تفریحی علاقه مند کند .  شارلوت اطمینان داشت که می تواند بیاموزد چگونه به حالت خواب مصنوعی برسد و آرام گیرد و اگر یک بار توانایی آرام کردن بدن و فکر خود را داشته باشد ، عاقبت قادر خواهد بود هر شب خوب بخوابد و دیگر احتیاجی به خوردن قرصهای خواب آور نخواهد داشت .

بسیاری از افراد که از بیماری پریشانی رنج می برند ، هر کاری برای رهایی از آن خواهند کرد . شارلوت بسیار مایل بود که به خواب مصنوعی برود ، و در نتیجه مطیع خوبی برای خواب مصنوعی شد . او بسرعت به حالتی آرام بخش رفت و به تلقین درمانی عکس العمل مساعد نشان داد . مشکل بعدی ما این بود که به او فن خود هیپنوتیزمی را بیاموزیم تا بتواند در منزل و در رختخواب آرام باشد و در نتیجه تمام شب را آرام بخوابد . ما همان تعالیمی را که تحت فن خود  آرامی شرح داده شد ، به او دادیم . او جملاتی مانند  زیر را تکرار کرد :

چشمهایم دارند خیلی خسته می شوند  ، خیلی خسته . بزودی چشمهایم را خواهم بست و خواب خواهد آمد .

بدنم دارد بیشتر و بیشتر سست می شود .

احساس می کنم تمام عضلاتم سست هستند . 

دارم خواب آلودتر و خواب آلودتر و خواب آلودتر می شوم . 

همان طور که خیلی اهسته و بی صدا از آخر می شمارم ۱۰۰ –  ۹۹ –  ۹۸ و  . . .  به حالت آرامشی عمیقتر و عمیقتر و عمیقتر خواهم رفت .

بزودی شماره ها ناپدید خواهند شد و من بسرعت به خواب خواهم رفت .

صبح که از خواب بیدار شوم احساس خواهم کرد نیرویی تازه یافته ام و شب خواب بسیار خوبی داشته ام .

او تلقینهای بالا را تمرین کرد و کشف کرد که بعد از یک هفته می تواند بدون اینکه مجبور  به شمارش باشد ، به خواب رود .

ادامه دارد. . .

بخش خواب طبیعی

 

.

.

راه خواب مصنوعی به سوی خواب آرامش

شنبه 15 مارس 2014
نوشته شده توسط
سایت هیپنوتیسم

راه خواب مصنوعی به سوی خواب آرامش

شکایت از مشکلی عمومی

۵۲%  از جمعیت ایران از بیخوابی رنج می برند . در هرسال بیش از ده میلیون قرص خواب آور در آنجا به فروش می رسد .

این آمار نشان می دهد که بسیاری از مردم بدون استفاده از قرصهای خواب آور قادر به خوابیدن نیستند .

عوامل بسیاری باعث بیخوابی می شوند

در اینجا به چند نمونه اشاره می شود :

۱ . با ناراحتی و غصه به تختخواب رفتن  .  اگر به دلیل مشکلات کاری ، دراز کشیده و بیدار هستید ، نمی توانید انتظار داشته باشید در طول شب خواب خوبی داشته باشید . اگر یک وکیل ، پزشک ، سیاستمدار یا مدیر اجرایی هستید ، باید بیاموزید که در آخر هر روز ، ناراحتی هایتان را در کشوی میزتان قفل کنید . حداقل ، نباید آنها را به اتاق خواب ببرید . این برای خانواده شما و مطمئناً برای خودتان منصفانه نیست . شما سزاوار هشت ساعت خواب راحت هستید . اگر انتظار دارید طول عمر طبیعی داشته باشید به این مقدار خواب احتیاج دارید . اگر دیگران به خود آموخته اند که در خواب کار نکنند ، پس هیچ دلیل وجود ندارد که شما نتوانید این کار را انجام دهید .

۲ . اشغال ذهن با این تصویر غلط که نمی توانید بخوابید . به خود برچسب بیخوابی زدن صرفاً باعث تقویت منفی می شود که شما آن را کم کم باور خواهید کرد .

این مسئله بهانه خوبی به شما می دهد  که به قرصهای خواب آور معتاد شوید . قرصهای مختلفی را امتحان کنید . سپس مقدار قرصها را افزایش می دهید ، زیرا در می یابید که در مقابل دارو مصونیت پیدا کرده اید . از اینکه سعی کنید بدون قرصهای خواب آور بخوابید ، هراسان  می شوید . بزودی نگران اعتیاد به قرصهای خواب آور می شوید ، که به نوبه خود باعث بیخوابی بیشتری خواهد شد .

۳ . تنش و خستگی . اگر موقعی که به تختخواب می روید احساس خستگی فراوان کنید ، ممکن است باعث بیخوابی در شب شود . دلیل این مسئله وجود سمهای خستگی است که به تحریک مغز کمک می کند . بسیاری از افراد پی برده اند که موقعی که با خستگی زیاد به تختخواب  می روند ، نمی توانند بخوابند .

در نتیجه ، برای خوابیدن به قرص خواب آور پناه می برند . تنشی که از فعالیتهای روزانه به وجود آمده باشد  نیز باعث بیخوابی  می شود ، مخصوصاً اگر ما دچار تنشهای فراوان ، یا درگیر حادثه ای مهم یا بحث توأم با هیجان و خشونت شده ، یا نوعی درماندگی یا نا امیدی حاد را تجربه کرده باشیم . این تنش  باقیمانده باعث فعالیت بیش از اندازه فکر می شود ، مانند دونده ای که نمی تواند در آخر  خط ، خود را به صورتی ناگهانی متوقف کند و مجبور است  به دویدن ادامه  دهد تا اینکه بالاخره با قدم زدن از سرعت خود بکاهد . فکر بسیار فعال ، تا بعد از وقت خواب هنوز کار می کند ، و هنگامی که ما باید خواب باشیم ، درباره چیزی نگران هستیم .

۴ . درد و ناراحتی از نوعی بیماری . اگر ما از نوعی ورم مفاصل، دندان درد ، یا سردرد شدید رنج می بریم ، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که خوب بخوابیم .

قابل درک است که در این موارد شخص باید برای رهایی از درد و بهتر خوابیدن ، فوراً برای تهیه دارو با پزشک خود مشورت کند . اکثر پزشکان در صورت لزوم قرصهای خواب آور برای درمان بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند تجویز می کنند . پزشک شما باید برایتان تصمیم بگیرد که چه موقع به چیزی برای خوابیدن احتیاج دارید یا احتیاج ندارید . او فرض می کند که شما استفاده درستی از عقل سلیم برای جلوگیری از عادت به داروهای خواب آور خواهید کرد .

۵ . شرایط بد خوابیدن . یک بالش سفت ممکن است خوابیدن را مشکل کند .  کودکی که در شب می گرید ، والدینش را از خوای بیدار می کند . تلفنهای بعد از نیمه شب مسلماً خواب شخص را آشفته خواهند کرد . بعضی از اشخاص نمی توانند در تختخواب نا آشنا بخوابند .سایت هیپنوتیسم دات آی آر, دیگران خوابیدن در واگن خواب قطار را غیر ممکن می دانند . اگر هوای اتاق خیلی سرد یا خیلی گرم  باشد ، ممکن است مزاحم خواب شود . اگر شوهری خر خر کند ، ممکن است همسرش با ناراحتی بخوابد . معهذا همه این عوامل باید در نظر گرفته شود . هر وضع یا حالتی که از خوابیدن شخص جلوگیری می کند ، باید اصلاح شود .

۶ . ناسازگاری جنسی در زندگی زناشویی . نباید بیخوابی بسیاری از زنها و شوهرهایی را که به دلیل بعضی از مشکلات جنسی قادر به خوابیدن نیستند جزء دلایل بیخوابی به حساب آورد . زنهایی که از رضایت جنسی ، عشق و محبت محروم هستند ، اغلب بیقرارند . آنها عصبی و ناخشنود می شوند .  شوهرهایی که توسط همسرانشان طرد می گردند ، اغلب از ناتوانی در خوابیدن شکایت دارند . زن و شوهری که درست قبل از رفتن به تختخواب  مشاجره می کنند از یک استراحت  خوب در شب لذت نخواهند برد . ناخشنودی در ازدواج به بیخوابی کمک می کند . زن و شوهرهای خشنود بهتر می خوابند .

۷ . احساس گناه . شخصی که با وجدانی ناراحت به تختخواب می رود ممکن است خوابیدن برایش مشکل باشد . در مدت شب او نگران آنچه گفته یا آنچه انجام داده است می باشد . بعض از افراد به دلیل احساس گناه گریه می کنند ، که طبیعتاً آنها را بیدار نگه می دارد . احساسی پشیمانی آنها را آزار می دهد . گناه باعث ترس می شود ، ترس ، اضطراب به همراه می آورد و اضطراب نتیجه بی خوابی می شود . طبیعی است اگر بشنویم کسی می گوید : اگر خوب نمی خوابید به دلیل این است که وجدانی گناهکار دارید . اگر فکرتان آسوده است ، شانس بیشتری برای خوابیدن آرام دارید .

۸ . عادات  بد . شخصی که در عادات زندگی اش بی نظم است ، ذهناً بی نظم است . او هیچ برنامه یا خط سیری ندارد که راهنمایی اش کند . عادات غذا خوردن او نامرتب است . ممکن است یک ساعت قبل از رفتن به تختخواب شام مفصلی بخورد و تعجب کند که چرا نمی تواند بخوابد ، یا ممکن است مشروب زیادی بنوشد و دریابد مه به دلیل اینکه فکر او بر اثر الکل بسیار تحریک شده است ، موقع خوابیدن غلت می زند و تکان می خورد . ممکن است هر شب در ساعات مختلفی به تختخواب برود . بعضی از شبها تصمیم بگیرد که تا ساعات اولیه صبح مطالعه کند یا ممکن است میل داشته باشد خیلی زود به تختخواب برود و ساعت ۴ صبح بیدار شود . بسیاری از اشخاصی که قادر نیستند بخوابند ، چراغهارا روشن می کنند و از تختخواب بیرون می آیند ، آنها ممکن است قدم بزنند و سیگار بکشند ، یا از یخچال چیزی بردارند و بخورند ، بعضی ها نیز برای قدم زدن بیرون می روند . شب بعد هم همان طور است . شما تا وقتی کارهایی انجام می دهید که فکرتان را تحریک می کند هرگز نمی توانید بیخوابی خود را معالجه کنید . روشن کردن چراغها و بیرون آمدن از تختخواب کارهای اشتباهی هستند . بهتر این است که در تختخواب  بمانید و یاد بگیرید که فکرتان را آرام کنید . ما می دانیم که خود آرامی منجر  به خوابیدن می شود .

صفحه 1 از 10212345...102030...قبلی »

کار های هنری شما

اینها نمونه هستند...با اندازه ی 260*100

  • sample1
  • sample1
  • sample1